Afbraak | KDM Constuct | renovatie, nieuwbouw, grondwerken

Afbraak

Wat doen we?

KDM Construct bezit de nodige kennis en machines om uw afbraakwerken tot een goed einde te brengen.

Wij doen zowel volledige als gedeeltelijke sloop- of ontmantelingswerken en dit met de nodige registratienummers en erkenningsnummers (G G5 klasse1)

U kan bij KDM-construct terecht voor:

·         Uitgravingen (kelders/opritten).

·         Ophogingen.

·         Afvoer van grondoverschotten.

·         Opkuisen van terreinen.

·         Plaatsen van alle citernes en regenwaterputten.

·         Nivelleringswerken (lasergestuurd met wiellader).

·         leveren en plaatsen van rioleringen.